KONTAKTINFORMĀCIJA

04-12-2017
 

 
 Informācija darba devējiem: kontaktinformācija vakanču reģistrēšanai
 
Informācija žurnālistiem:
Aplūkot e-pastu
 
Saziņai iesakām izmantot:
Aplūkot e-pastu

 

 


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

 

 
Reģ.Nr.90001634668
Valsts kase
Konts: LV06TREL2180451041000
Kods: TRELLV22