KONTAKTINFORMĀCIJA

12-12-2016

 

Klientu apkalpošana un bezdarbnieku reģistrēšana notiek NVA filiālēs:
 
Informācija darba devējiem:
 
Informācija žurnālistiem:
Aplūkot e-pastu


NVA Pārvalde:
K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010, fakss 67021806, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
 


Reģ.Nr.90001634668
Valsts kase
Konts: LV06TREL2180451041000
Kods: TRELLV22
 
 
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos  saziņas līdzekļus!