KONTAKTINFORMĀCIJA

12-12-2016


 
 Informācija darba devējiem: kontaktinformācija vakanču reģistrēšanai
 
Informācija žurnālistiem:
Aplūkot e-pastu

 

 


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!
Reģ.Nr.90001634668
Valsts kase
Konts: LV06TREL2180451041000
Kods: TRELLV22