NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA DEVĒJIEM

17-12-2014

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iesaistīties astoņos aktīvās nodarbinātības pasākumos ar NVA finansiālu atbalstu. Par piedāvājumu un iespējām Jūs varat uzzināt vairāk, spiežot uz konkrētā pakalpojuma saiti šajā sadaļā „Darba devējiem”. Šogad NVA stiprinājusi sadarbību ar vairāk nekā 3000 jauniem darba devējiem!

 

Informējam, ka no šī gada darba devējs var saņemt konsultācijas, reģistrēt vakances un pieteikties dalībai aktīvās nodarbinātības pasākumos arī jaunajā klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Talejas ielā 1 .

 

NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA DEVĒJIEM
 
   
 1. Pasākums noteiktām personu grupām (projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”) AKTUĀLI!
 2. Praktiskā apmācība pie darba devēja AKTUĀLI! 
 3. Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo
  iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā"
    AKTUĀLI!
 4. Pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos
 5. Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase
 6. Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
 7. Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma
 8. Pasākums noteiktām personu grupām (valsts līdzfinansētā nodarbinātība)
 9. Juridiskās konsultācijas
 10. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 
 11. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana  
 12. Atbalsta pasākums “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”  AKTUĀLI!
 13. Jauniešu garantijas atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim”  AKTUĀLI!