KONTAKTI

VADīBA
Direktore
Evita Simsone

Aplūkot e-pastu
Direktores palīdze
Kristīne Miķelsone
Tālr.:  67021706
Aplūkot e-pastu
Direktora vietniece
Aiga Balode
Tālr.:  67504860
Aplūkot e-pastu
Direktora vietniece
Kristīne Stašāne
Tālr.:  67021711
Aplūkot e-pastu
Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja
Anda Skudra
Tālr.:  67504836
Aplūkot e-pastu
Projekta vadītāja
Antra Jansone
Tālr.:  67504858
Aplūkot e-pastu
FINANšU UN ATTīSTīBAS DEPARTAMENTS
Finanšu un attīstības departamenta direktore
Sanita Silova
Tālr.:  67021813
Aplūkot e-pastu
Attīstības nodaļa
Vecākais eksperts
Andris Maskaļovs
Tālr.:  67021772,
mob.: 27310903
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Iveta Tiltiņa
Tālr.:  67021805,
mob.: 27310903
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Liliana Garkalne
Tālr.:  67021805
Aplūkot e-pastu
Finanšu vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Lore
Tālr.:  67870984
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Iluta Petrovska
Tālr.:  67021799
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Gunta Čiževska
Tālr.:  67021799
Aplūkot e-pastu
Vecākais ekonomists
Mārcis Gāga
Tālr.:  67021799
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Kristīne Vildnere
Tālr.:  67021722
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Antra Strode
Tālr.:  67021722
Aplūkot e-pastu
Statistikas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Ilze Bērziņa
Tālr.:  67021731,
mob.: 26541870
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
Ilze Andersone
Tālr.:  67021833
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
Maruta Upmale
Tālr.:  67021833
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Ārija Slaidiņa
Tālr.:  67021775
Aplūkot e-pastu
Statistiķe
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Inese Žagata

Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
Olga Ignatjeva
Tālr.:  67021830
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Nadežda Šenteļeva
Tālr.:  67021833
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Ramona Kudlāne
Tālr.:  67021775
Aplūkot e-pastu
Datu kvalitātes administrators
Jeļena Juvženko
Tālr.:  65484373
Aplūkot e-pastu
GRāMATVEDīBAS DEPARTAMENTS
Departamenta direktore - galvenā grāmatvede
Inga Stendere
Tālr.:  67021 779
Aplūkot e-pastu
Pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu uzskaites nodaļa
Nodaļas vadītāja - galvenās grāmatvedes vietniece
Dace Poga
Tālr.:  67021 843
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Henrita Ozoliņa
Tālr.:  67021 766
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Dzidra Brigita Bērziņa
Tālr.:  67021 812
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Lidija Miķelsone
Tālr.:  67870988
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Rūta Grudinska
Tālr.:  67021 701
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Anita Pilsētniece
Tālr.:  67021701
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Inese Vidžupa
Tālr.:  67021701
Aplūkot e-pastu
vecākā grāmatvede
Jeļena Ševcova
Tālr.:  67870988
Aplūkot e-pastu
Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļa
Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļas vadītāja - galvenās grāmatvedes vietniece
Anna Vostroiglova
Tālr.:  67021 843
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Inta Henke
Tālr.:  67021 816
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Inguna Riža
Tālr.:  67021 769
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Lilita Eglīte
Tālr.:  67021816
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Ludmila Artjomova
Tālr.:  67021769
Aplūkot e-pastu
Grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Santa Šeninga
Tālr.:  67021769
Aplūkot e-pastu
Grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Helga Putene
Tālr.:  67021 769
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Mārīte Cietvīra
Tālr.:  67021789
Aplūkot e-pastu
Grāmatvede
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Inese Mekše
Tālr.:  67021789
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"
Laura Šulca
Tālr.:  67021800
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"
Sandra Lāne
Tālr.:  67021 800
Aplūkot e-pastu
Grāmatvede
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"
Aina Vīlande
Tālr.:  67021800
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"
Ieva Skrastiņa
Tālr.:  66165009
Aplūkot e-pastu
Grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"
Ingrīda Fuksa
Tālr.:  66165009
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts ''Atbalsts ilgākam darba mūžam''
Agnese Aksjonova
Tālr.:  67021800
Aplūkot e-pastu
JURIDISKAIS DEPARTAMENTS
Direktore
Marianna Dreja
Tālr.:  67021811
Aplūkot e-pastu
Direktora vietniece
Gunita Kovaļevska
Tālr.:  67021723
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulte
Sandra Čakša
Tālr.:  67021743
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulte
Inga Sazonova
Tālr.:  67021774
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulte
Olga Dmitrijeva
Tālr.:  67021842
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulti (zvanus pieņem - pirmdienās no 14.00 - 17.00, trešdienās no 9.00 - 12.00)
Vita Zariņa
Tālr.:  67021836
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulti (zvanus pieņem - pirmdienās no 14.00 - 17.00, trešdienās no 9.00 - 12.00)
Konstantīns Krjačko
Tālr.:  67021836
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulti (zvanus pieņem - pirmdienās no 14.00 - 17.00, trešdienās no 9.00 - 12.00)
Aleksandrs Rudavins
Tālr.:  67021836
Aplūkot e-pastu
Lietvede
Iveta Voitkeviča
Tālr.:  67021820
Aplūkot e-pastu
Lietvede
Gita Marcinkeviča
Tālr.:  67021827
Aplūkot e-pastu
Lietvede
Natālija Čirtulova
Tālr.:  67021827
Aplūkot e-pastu
Arhīva pārzine
Ligita Veinberga
Tālr.:  67021832
Aplūkot e-pastu
EIROPAS SAVIENīBAS FONDU PROJEKTU DEPARTAMENTS
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"
Projekta vadītāja
Diāna Meiere-Auziņa
Tālr.:  66165008,
mob.: 26370119
Aplūkot e-pastu
Koordinatore
Inga Piebalga
Tālr.:  66165017,
mob.: 25724416
Aplūkot e-pastu
Koordinatore
Agija Ābiķe-Kondrāte
Tālr.:  66165017,
mob.: 25781488
Aplūkot e-pastu
Koordinatore
Diāna Šēna
Tālr.:  67021770,
mob.: 25781489
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Ieva Skrastiņa
Tālr.:  66165018,
mob.: 25685302
Aplūkot e-pastu
Vecākais ekonomists
Valdis Vanags
Tālr.:  66165018,
mob.: 26384247
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Laima Siliņa
Tālr.:  66165018,
mob.: 25720133
Aplūkot e-pastu
Finanšu speciāliste
Aija Liepiņa
Tālr.:  66165019,
mob.: 25724534
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Agnese Jēkabsone
Tālr.:  66165010,
mob.: 25411241
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Līga Juste
Tālr.:  66165009,
mob.: 25781490
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Kristīne Ruža
Tālr.:  66165009,
mob.: 29174980
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Ineta Upeniece
Tālr.:  66165016,
mob.: 29115903
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Daiga Dzelme
Tālr.:  66165016,
mob.: 25685301
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
projekta vadītāja
Laima Mirzojeva
Tālr.:  66155332,
mob.: 25749553
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Ieva Ģērmane
Tālr.:  66155334,
mob.: 25749563
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Elīna Bērziņa
Tālr.:  66155334,
mob.: 25685334
Aplūkot e-pastu
eksperte
Inese Lukšo
Tālr.:  66155337,
mob.: 25749561
Aplūkot e-pastu
koordinatore
Kristīne Grigale
Tālr.:  66155337,
mob.: 25417026
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Alla Babahina
Tālr.:  66155331,
mob.: 26586490
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Antra Cirvele
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749565
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Daira Treigute
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Maiga žubule
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
ekonomiste
Inta Kārkliņa
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
PAKALPOJUMU DEPARTAMENTS
Pakalpojumu departamenta direktore
Eva Lossane
Tālr.:  67021838
Aplūkot e-pastu
Pakalpojuma departamenta direktora vietniece - Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja
Lelde Ķikute
Tālr.:  67021819
Aplūkot e-pastu
Nodarbinātības pasākumu nodaļa
Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītājs
Pāvels Beļisovs
Tālr.:  67331026
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Vija Volkonovska
Tālr.:  67021814
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Elita Liepiņa
Tālr.:  67021829
Aplūkot e-pastu
Eksperts
Aldis Pommers
Tālr.:  67021823
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Baiba Ivāne
Tālr.:  67021823
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Kerolaina Pastare
Tālr.:  67021829
Aplūkot e-pastu
Darba meklēšanas atbalsta nodaļa
Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja
Lelde Ķikute
Tālr.:  67021819
Aplūkot e-pastu
Vecākais eksperts
Māris Indrikovs
Tālr.:  67021839
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Jeļena Šaitere
Tālr.:  67021790
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Anastasija Maulvurfa
Tālr.:  67021790
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Dina Lilisone
Tālr.:  67021839
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Līga Semjonova
Tālr.:  67021822
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Liene Jaunušāne
Tālr.:  67021822
Aplūkot e-pastu
KLIENTU APKALPOšANAS VADīBAS NODAļA
Nodaļas vadītāja
Sabīna Dzerkale

Aplūkot e-pastu
Eksperte
Līga Drusta
Tālr.:  67870986
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultante
Zvanu centrs
Aina Kasparinska
Tālr.:  80200206
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultante
Zvanu centrs
Edīte Pļaviņa
Tālr.:  80200206
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultante
Zvanu centrs
Ligita Juškāne
Tālr.:  80200206
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultante
Zvanu centrs
Ingrīda Čeredņikova
Tālr.:  80200206
Aplūkot e-pastu
INFORMāCIJAS SISTēMU UZTURēšANAS UN ATTīSTīBAS NODAļA
Nodaļas vadītājs
Raitis Berkmanis

Aplūkot e-pastu
Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
Ģirts Māleris

Aplūkot e-pastu
RESURSU PāRVALDīBAS NODAļA
Nodaļas vadītājs
Artis Leksis
Tālr.:  67021712
Aplūkot e-pastu
Speciāliste
Ingūna Maļinovska
Tālr.:  67021834
Aplūkot e-pastu
Speciāliste
Iveta Lūmane
Tālr.:  67021777
Aplūkot e-pastu
Speciāliste
Baiba Birkhāne
Tālr.:  67072000,
mob.: 25685265
Aplūkot e-pastu
PERSONāLA NODAļA
Personāla speciāliste
Loreta Svalba
Tālr.:  67021785
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Ivonna Ziediņa
Tālr.:  67021841
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Diāna Avota
Tālr.:  67021841
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Kristīne Bērziņa - Damškalne
Tālr.:  67021794
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Ieva Ķeguma
Tālr.:  67021794
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Tamāra Osipova
Tālr.:  67021780
Aplūkot e-pastu
Juriskonsults
Raimonds Dzintars
Tālr.:  67021840
Aplūkot e-pastu
ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" koordinatore
Diāna Šēna
Tālr.:  67021770
Aplūkot e-pastu
SABIEDRISKO ATTIECīBU NODAļA
Nodaļas vadītāja
Signe Bierande
Tālr.:  67021808,
mob.: 20256690
Aplūkot e-pastu
Speciālists
Dainis Jukonis

Aplūkot e-pastu
Projekta vadītājs
Ints Teterovskis

Aplūkot e-pastu
Projekta koordinātore
Jurita Mikoviča

Aplūkot e-pastu
Mājaslapas redaktore
Olga Petrova
Tālr.:  67021818
Aplūkot e-pastu
UZRAUDZīBAS NODAļA
nodaļas vadītāja
Ella Romanovska
Tālr.:  67021793,
mob.: 29509054
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Dace Akmentiņa
Tālr.:  67021788,
mob.: 25685270
Aplūkot e-pastu
eksperts
Arnis Kauķis
Tālr.:  67021809
Aplūkot e-pastu
eksperte
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Iveta Žvagiņa
Tālr.:  67021729,
mob.: 25643387
Aplūkot e-pastu
eksperte
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Ināra Jalinska
Tālr.:  67021729,
mob.: 25757933
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Atbalsts ilgstošjiem bezdarbniekiem"
Ilga Mertena
Tālr.:  67021821,
mob.: 25718876
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Atbalsts ilgstošjiem bezdarbniekiem"
Ligita Lauce
Tālr.:  67021821,
mob.: 25781481
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Inese Riekstiņa
Tālr.:  67021782,
mob.: 26554695
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Inguna Plenne
Tālr.:  67021782,
mob.: 29238277
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Aija Zepa
Tālr.:  67021778,
mob.: 25757820
Aplūkot e-pastu