KONTAKTI

VADīBA
Direktore
Evita Simsone

Aplūkot e-pastu
Direktores palīdze
Kristīne Miķelsone
Tālr.:  67021706
Aplūkot e-pastu
Direktora vietniece
Aiga Balode
Tālr.:  67504860
Aplūkot e-pastu
Direktora vietniece
Kristīne Stašāne
Tālr.:  67021711
Aplūkot e-pastu
Projekta vadītāja
Antra Jansone
Tālr.:  67504858
Aplūkot e-pastu
FINANšU UN ATTīSTīBAS DEPARTAMENTS
Finanšu un attīstības departamenta direktore
Sanita Silova
Tālr.:  67021813
Aplūkot e-pastu
Attīstības nodaļa
Vecākais eksperts
Darba tirgus analīze, VSAM un rezultatīvo rādītāju plānošana
Andris Maskaļovs
Tālr.:  67021772,
mob.: 27310903
Aplūkot e-pastu
Projektu vadītāja
INTERREG projekts, starptautiskā sadarbība
Liliana Garkalne
Tālr.:  67021805
Aplūkot e-pastu
Finanšu vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Kristīne Lore
Tālr.:  67871984,
mob.: 20221859
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
SB pasākumu adminisitrēšana (PNPG, Mobilitātes pasākums) , kā arī SB kopsavilkuma uzturēšana un uzraudzība)
Iluta Petrovska
Tālr.:  67021799
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Pamatdarbības budžeta administrēšana (plānošana, analīze un kontrole)
Gunta Čiževska
Tālr.:  67021799
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Aģentūras personāla izmaksu plānošana (izņemot ES fondu projektus), datu ievade, aktualizēšana un uzturēšana Aģentūras finanšu plānošanai paredzētajās elektroniskajās datu bāzēs, kā arī informācijas aktualizēšana NVA mājas lapā un serverī, kas saistoša FVN kompetencei.
Kristīne Vildnere
Tālr.:  67021722
Aplūkot e-pastu
Vecākais ekonomists
Nodrošināt valsts budžeta projekta sagatavošanu un finanšu izpildes uzraudzību, nodrošinot fiskālās disciplīnas ievērošanu ES struktūrfondu projektu īstenošanai
Edgars Emulis
Tālr.:  67021799
Aplūkot e-pastu
Statistikas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Ilze Bērziņa
Tālr.:  67021731,
mob.: 26541870
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
Ilze Andersone
Tālr.:  67021833
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
Maruta Upmale
Tālr.:  67021833
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Ārija Slaidiņa
Tālr.:  67021775
Aplūkot e-pastu
Statistiķe
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Inese Žagata
Tālr.:  67021775
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
ESF projekts ''Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem''
Olga Ignatjeva
Tālr.:  67021830
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Nadežda Šenteļeva
Tālr.:  67021833
Aplūkot e-pastu
Vecākā statistiķe
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Ramona Kudlāne
Tālr.:  67021775
Aplūkot e-pastu
Datu kvalitātes administrators
Jeļena Juvženko
Tālr.:  65484373
Aplūkot e-pastu
Vecākais statistiķis
ESF projekts ''Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem''
Valdis Brūveris
Tālr.:  67021807
Aplūkot e-pastu
GRāMATVEDīBAS DEPARTAMENTS
Departamenta direktore - galvenā grāmatvede
Inga Stendere
Tālr.:  67021779
Aplūkot e-pastu
Pamatdarbības un aktīvo nodarbinātības pasākumu uzskaites nodaļa
Nodaļas vadītāja - galvenās grāmatvedes vietniece
Dace Poga
Tālr.:  67021843
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Henrita Ozoliņa
Tālr.:  67021766,
mob.: 29166682
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Dzidra Brigita Bērziņa
Tālr.:  67021812,
mob.: 28666430
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Lidija Miķelsone
Tālr.:  67870988,
mob.: 28666462
Aplūkot e-pastu
vecākā grāmatvede
Jeļena Ševcova
Tālr.:  67870988,
mob.: 28666462
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Rūta Grudinska
Tālr.:  67021701,
mob.: 26444593
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Anita Pilsētniece
Tālr.:  67021701,
mob.: 26444593
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
Inese Vidžupa
Tālr.:  67021701,
mob.: 26444593
Aplūkot e-pastu
Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļa
Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļas vadītāja - galvenās grāmatvedes vietniece
Anna Vostroiglova
Tālr.:  67021843
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Inta Henke
Tālr.:  67021816,
mob.: 20277495
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Lilita Eglīte
Tālr.:  67021816,
mob.: 20277495
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Inguna Riža
Tālr.:  67021769,
mob.: 26104328
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Ludmila Artjomova
Tālr.:  67021769,
mob.: 26104328
Aplūkot e-pastu
Grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Helga Putene
Tālr.:  67021769,
mob.: 26104328
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Mārīte Cietvīra
Tālr.:  67021789,
mob.: 25685319
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Inese Mekše
Tālr.:  67021789,
mob.: 25685319
Aplūkot e-pastu
Grāmatvede
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Aļona Siļava
Tālr.:  67021789,
mob.: 25685319
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"
Laura Šulca
Tālr.:  67021810,
mob.: 22063899
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"
Ilze Sīle
Tālr.:  67021810,
mob.: 22063899
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"
Madara Vilne
Tālr.:  67021800,
mob.: 22063899
Aplūkot e-pastu
Grāmatvede
ESF projekts "Jauniešu garantijas pasākumi"
Aina Dzidruma
Tālr.:  67021800,
mob.: 22063899
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts ''Atbalsts ilgākam darba mūžam''
Agnese Aksjonova
Tālr.:  67021766,
mob.: 29166682
Aplūkot e-pastu
Vecākā grāmatvede
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"
Ingrīda Fuksa
Tālr.:  66165015,
mob.: 25781486
Aplūkot e-pastu
JURIDISKAIS DEPARTAMENTS
Juridiskais departaments
Direktora p.i.
Inga Sazonova
Tālr.:  67021811
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulte
Sandra Čakša
Tālr.:  67021743
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulte
Olga Dmitrijeva
Tālr.:  67021842
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulti (zvanus pieņem - pirmdienās no 14.00 - 17.00, trešdienās no 9.00 - 12.00)
Vita Zariņa
Tālr.:  67021836
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulti (zvanus pieņem - pirmdienās no 14.00 - 17.00, trešdienās no 9.00 - 12.00)
Konstantīns Krjačko
Tālr.:  67021836
Aplūkot e-pastu
Juriskonsulti (zvanus pieņem - pirmdienās no 14.00 - 17.00, trešdienās no 9.00 - 12.00)
Aleksandrs Rudavins
Tālr.:  67021836
Aplūkot e-pastu
Lietvede
Iveta Voitkeviča
Tālr.:  67021820
Aplūkot e-pastu
Lietvede
Gita Marcinkeviča
Tālr.:  67021827
Aplūkot e-pastu
Lietvede
Natālija Čirtulova
Tālr.:  67021827
Aplūkot e-pastu
Arhīva pārzine
Ligita Veinberga
Tālr.:  67021832
Aplūkot e-pastu
EIROPAS SAVIENīBAS FONDU PROJEKTU DEPARTAMENTS
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"
Projekta vadītāja
Diāna Meiere-Auziņa
Tālr.:  66165008,
mob.: 26370119
Aplūkot e-pastu
Koordinatore
Inga Piebalga
Tālr.:  66165017,
mob.: 25724416
Aplūkot e-pastu
Koordinatore
Agija Ābiķe-Kondrāte
Tālr.:  66165017,
mob.: 25781488
Aplūkot e-pastu
Koordinatore
Diāna Šēna
Tālr.:  67021770,
mob.: 25781489
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Ieva Skrastiņa
Tālr.:  66165018,
mob.: 25685302
Aplūkot e-pastu
Vecākais ekonomists
Valdis Vanags
Tālr.:  66165018,
mob.: 26384247
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Laima Siliņa
Tālr.:  66165018,
mob.: 25720133
Aplūkot e-pastu
Finanšu speciāliste
Aija Liepiņa
Tālr.:  66165019,
mob.: 25724534
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Agnese Jēkabsone
Tālr.:  66165010,
mob.: 25411241
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Līga Juste
Tālr.:  66165009,
mob.: 25781490
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Kristīne Ruža
Tālr.:  66165009,
mob.: 29174980
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Ineta Upeniece
Tālr.:  66165016,
mob.: 29115903
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Daiga Dzelme
Tālr.:  66165016,
mob.: 25685301
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
projekta vadītāja
Laima Mirzojeva
Tālr.:  66155332,
mob.: 25749553
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Ieva Ģērmane
Tālr.:  66155334,
mob.: 25749563
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Elīna Bērziņa
Tālr.:  66155334,
mob.: 25685334
Aplūkot e-pastu
vecākais eksperts
Guntis Beljāns
Tālr.:  66155334,
mob.: 28383685
Aplūkot e-pastu
eksperte
Inese Lukšo
Tālr.:  66155337,
mob.: 25749561
Aplūkot e-pastu
koordinatore
Kristīne Grigale
Tālr.:  66155338,
mob.: 25417026
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Alla Babahina
Tālr.:  66155331,
mob.: 26586490
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Antra Cirvele
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749565
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Daira Treigute
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Maiga žubule
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
vecākā finanšu speciāliste
Inta Kārkliņa
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
eksperte
Ināra Jalinska
Tālr.:  67021729,
mob.: 25757933
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
projekta vadītāja
Agnese Gelžina

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Vineta Leončika
Tālr.:  66165014,
mob.: 26473296
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Kristīne Deruma
Tālr.:  66165012,
mob.: 28320379
Aplūkot e-pastu
koordinatore
Ligita Bince
Tālr.:  66165012,
mob.: 25685315
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Lāsma Bētere
Tālr.:  66165011,
mob.: 28359406
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Laura Simsone
Tālr.:  66165014,
mob.: 26111027
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Tatjana Bobova
Tālr.:  66165012
Aplūkot e-pastu
vecākā finanšu speciāliste
Ineta Kalniņa
Tālr.:  66165013,
mob.: 26650171
Aplūkot e-pastu
vecākā finanšu speciāliste
Ieva Lesničenoka
Tālr.:  66165013,
mob.: 28619865
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Maija Celmiņa
Tālr.:  66165013
Aplūkot e-pastu
vecākais ekonomists
Sandris Cīrulis
Tālr.:  66165013,
mob.: 28690317
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Inguna Plenne
Tālr.:  67021782,
mob.: 26692452
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Inese Riekstiņa
Tālr.:  67021782,
mob.: 25418775
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem"
Projekta vadītāja
Diāna Meiere-Auziņa
Tālr.:  66165008,
mob.: 26370119
Aplūkot e-pastu
Koordinatore
Agija Ābiķe-Kondrāte
Tālr.:  66165017,
mob.: 25781488
Aplūkot e-pastu
Koordinatore
Diāna Šēna
Tālr.:  67021770,
mob.: 25781489
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Ieva Skrastiņa
Tālr.:  66165018,
mob.: 25685302
Aplūkot e-pastu
Vecākais ekonomists
Valdis Vanags
Tālr.:  66165018,
mob.: 26384247
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Laima Siliņa
Tālr.:  66165018,
mob.: 25720133
Aplūkot e-pastu
Finanšu speciāliste
Aija Liepiņa
Tālr.:  66165019,
mob.: 25724534
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Agnese Jēkabsone
Tālr.:  66165010,
mob.: 25411241
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Līga Juste
Tālr.:  66165009,
mob.: 25781490
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Kristīne Ruža
Tālr.:  66165009,
mob.: 29174980
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Ineta Upeniece
Tālr.:  66165016,
mob.: 29115903
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Daiga Dzelme
Tālr.:  66165016,
mob.: 25685301
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Ilga Mertena
Tālr.:  67021821,
mob.: 25718876
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Ligita Lauce
Tālr.:  67021821,
mob.: 25781481
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide"
Vecākais ekonomists
Mudīte Kaužēna

Aplūkot e-pastu
projekta vadītāja
Eva Lapsiņa
Tālr.:  67021772,
mob.: 25685288
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "EURES tīkla darbība Latvijā"
projekta vadītāja - EURES koordinatore
Līga Baufale
Tālr.:  67870976
Aplūkot e-pastu
Vecākais ekonomists
Mudīte Kaužēna

Aplūkot e-pastu
ESF projekts ''Atbalsts ilgākam darba mūžam''
Projekta vadītāja
Mairita Mēnese
Tālr.:  26604495
Aplūkot e-pastu
Vecākā ekonomiste
Aija Uzkalne

Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Dzintra Busenberga

Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Dace Lūse

Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Ieva Kalniņa
Tālr.:  26114924
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Inguna Freimane

Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
projekta vadītāja
Edīte Bratka

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Antra Balode

Aplūkot e-pastu
vecākais eksperts
Jurijs Adejevs

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Inita Vītoliņa

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Iveta Raubena

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Jolanta Utināne

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Agnese Grundule

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Evita Brūna

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Monta Leimane

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Karina Opaļeva

Aplūkot e-pastu
eksperte
Sintija Fengāne

Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Inta Znotiņa

Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Zaiga Maike

Aplūkot e-pastu
finanšu speciāliste
Agnese Bērziņa

Aplūkot e-pastu
finanšu speciāliste
Kristīna Kļimoviča

Aplūkot e-pastu
vecākā finanšu speciāliste
Nadežda Semjačkova

Aplūkot e-pastu
vecākā finanšu speciāliste
Natālija Petunova

Aplūkot e-pastu
vecākā finanšu speciāliste
Inga Padega

Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Aija Zepa
Tālr.:  67021778,
mob.: 25757820
Aplūkot e-pastu
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
projekta vadītāja
Laima Mirzojeva
Tālr.:  66155332,
mob.: 25749553
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Ieva Ģērmane
Tālr.:  66155334,
mob.: 25749563
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Elīna Bērziņa
Tālr.:  66155334,
mob.: 25685334
Aplūkot e-pastu
eksperte
Inese Lukšo
Tālr.:  66155337,
mob.: 25749561
Aplūkot e-pastu
koordinatore
Kristīne Grigale
Tālr.:  66155337,
mob.: 25417026
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Alla Babahina
Tālr.:  66155331,
mob.: 26586490
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Antra Cirvele
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749565
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Daira Treigute
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
vecākā ekonomiste
Maiga žubule
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
ekonomiste
Inta Kārkliņa
Tālr.:  66155331,
mob.: 25749564
Aplūkot e-pastu
PAKALPOJUMU DEPARTAMENTS
Pakalpojumu departamenta direktore
Eva Lossane
Tālr.:  67021838
Aplūkot e-pastu
Darba meklēšanas atbalsta nodaļa
Darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja
PD direktores aizvietošana probmūtnes laikā, darba meklēšanas atbalsta nodaļas vadīšana, darba organizēšana
Lelde Ķikute
Tālr.:  67021819
Aplūkot e-pastu
Nodarbinātības pasākumu nodaļa
Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja
Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadīšana, darba organizēšana
Elita Liepiņa
Tālr.:  67331026
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Nodaļas vadītāja vietniece, "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās speciālās vai profesionālajās izglītības iestādēs", de minimis
Vija Volkonovska
Tālr.:  67021814,
mob.: 25924112
Aplūkot e-pastu
Eksperts
"Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"
Aldis Pommers
Tālr.:  67021823
Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
"Pasākumu īstenošanas uzraudzība"
Baiba Ivāne
Tālr.:  67021823
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Atbalsta pakalpojumi; Personu ar inv. atbalsts darba vidē
Kerolaina Pastare
Tālr.:  67021829,
mob.: 25924112
Aplūkot e-pastu
Projekta vadītājs
Brīvprātīgais darbs (www.brivpratigie.lv)
Ints Teterovskis

Aplūkot e-pastu
Projekta koordinatore
Brīvprātīgais darbs (www.brivpratigie.lv)
Jurita Mikoviča

Aplūkot e-pastu
Darba meklēšanas atbalsta nodaļa
Vecākais eksperts
Bezdarbnieku un darba meklētāju procesa administrēšana
Māris Indrikovs
Tālr.:  67021839,
mob.: 25685279
Aplūkot e-pastu
Eksperte
karjeras konsultēšanas process
Jeļena Šaitere
Tālr.:  67021790,
mob.: 20268182
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Karjeras konsultēšanas metodoloģija, karjeras konsultantu apmācība
Anastasija Maulvurfa
Tālr.:  67021790,
mob.: 20268182
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Sadarbība ar darba devēju
Dina Lilisone
Tālr.:  67021839,
mob.: 25685279
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Sadarbība ar darba devēju
Liene Jaunušāne
Tālr.:  67021822,
mob.: 25685279
Aplūkot e-pastu
KLIENTU APKALPOšANAS VADīBAS NODAļA
Klientu apkalpošanas vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Sabīna Dzerkale

Aplūkot e-pastu
Vecākā eksperte
Līga Drusta
Tālr.:  67870986,
mob.: 26444998
Aplūkot e-pastu
Eksperte
Līga Semjonova
Tālr.:  67870986,
mob.: 26444998
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultante
Zvanu centrs
Aina Kasparinska
Tālr.:  80200206
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultante
Zvanu centrs
Edīte Pļaviņa
Tālr.:  80200206
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultante
Zvanu centrs
Ligita Juškāne
Tālr.:  80200206
Aplūkot e-pastu
Klientu konsultante
Zvanu centrs
Ingrīda Čeredņikova
Tālr.:  80200206
Aplūkot e-pastu
INFORMāCIJAS SISTēMU UZTURēšANAS UN ATTīSTīBAS NODAļA
Nodaļas vadītājs
Raitis Berkmanis

Aplūkot e-pastu
Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
Ģirts Māleris

Aplūkot e-pastu
RESURSU PāRVALDīBAS NODAļA
Resursu pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītājs
Artis Leksis
Tālr.:  67021712,
mob.: 28007771
Aplūkot e-pastu
Speciāliste
Ingūna Maļinovska
Tālr.:  67021834,
mob.: 28336997
Aplūkot e-pastu
Speciāliste
Iveta Lūmane
Tālr.:  67021777,
mob.: 26603387
Aplūkot e-pastu
Speciāliste
Baiba Birkhāne
Tālr.:  67072000,
mob.: 25685265
Aplūkot e-pastu
Juriskonsults
Jānis Saulītis
Tālr.:  67021815
Aplūkot e-pastu
PERSONāLA NODAļA
Personāla nodaļa
Nodaļas vadītājs
Raimonds Dzintars
Tālr.:  67021840
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Loreta Svalba
Tālr.:  67021785
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Ivonna Ziediņa
Tālr.:  67021841
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Diāna Avota
Tālr.:  67021841
Aplūkot e-pastu
Personāla speciāliste
Kristīne Bērziņa - Damškalne
Tālr.:  67021794
Aplūkot e-pastu
ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" koordinatore
Ieva Ķeguma
Tālr.:  67021801
Aplūkot e-pastu
ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" koordinatore
Diāna Šēna
Tālr.:  67021770
Aplūkot e-pastu
Juriskonsults
Raivis Priednieks
Tālr.:  67021840
Aplūkot e-pastu
SABIEDRISKO ATTIECīBU NODAļA
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nodaļas vadītāja
Signe Bierande
Tālr.:  67021808,
mob.: 20256690
Aplūkot e-pastu
Speciālists
Dainis Jukonis

Aplūkot e-pastu
Mājaslapas redaktore
Olga Petrova
Tālr.:  67021818,
mob.: 26855752
Aplūkot e-pastu
UZRAUDZīBAS NODAļA
nodaļas vadītāja
Ella Romanovska
Tālr.:  67021793,
mob.: 29509054
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
Dace Akmentiņa
Tālr.:  67021788,
mob.: 25685270
Aplūkot e-pastu
eksperts
Arnis Kauķis
Tālr.:  67021809
Aplūkot e-pastu
eksperte
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Iveta Žvagiņa
Tālr.:  67021729,
mob.: 25643387
Aplūkot e-pastu
eksperte
ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Ināra Jalinska
Tālr.:  67021729,
mob.: 25757933
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Atbalsts ilgstošjiem bezdarbniekiem"
Ilga Mertena
Tālr.:  67021821,
mob.: 25718876
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Atbalsts ilgstošjiem bezdarbniekiem"
Ligita Lauce
Tālr.:  67021821,
mob.: 25781481
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Inese Riekstiņa
Tālr.:  67021782,
mob.: 26554695
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem"
Inguna Plenne
Tālr.:  67021782,
mob.: 29238277
Aplūkot e-pastu
vecākā eksperte
ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"
Aija Zepa
Tālr.:  67021778,
mob.: 25757820
Aplūkot e-pastu