Pirmspensijas vecuma cilvēlkiem

18-12-2014

Latvijas, Dānijas un Ungārijas speciālisti spriež par jauniešu un pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbinātību

22-05-2014

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) viesojas Dānijas Nodarbinātības Ministrijas Darba tirgus un rekrutēšanas aģentūras pārvaldes vecākais eksperts Leifs Kristians Hansens un Ungārijas Nacionālā Darba biroja Investīciju veicināšanas departamenta Apkalpošanas un atbalsta nodaļas vecākais konsultants Tibors Bors Borbili-Pece.

 

21.maijā Dānijas, Ungārijas un Latvijas nodarbinātības institūciju pārstāvji apspriež jauniešu nodarbinātības veicināšanas jautājumus pieredzes apmaiņas seminārā „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumi jauniešu bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū", savukārt 22.maijā - pasākumus pirmspensijas vecuma bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū.

 

Dānijas, Ungārijas un Latvijas nodarbinātības speciālisti raksturo situāciju, kāda katrā no šīm valstīm ir izveidojusies jauniešu un pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbinātības jomā, iepazīstina ar bezdarba mazināšanas pasākumiem un labās prakses piemēriem.

 

Par Latvijas pieredzi darbā ar jauniešiem un pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem šajos pieredzes apmaiņas pasākumos stāsta NVA Pakalpojumu departamenta Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vecākā eksperte Sabīna Dzerkale un ESF projekta "Jauniešu garantijas pasākumi" koordinējošā eksperte Iveta Ivanova.


 

 


Pieredzes apmaiņa notiek ar ESF projekta ”Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.Saeimā apspriež pirmspensijas vecuma bezdarbnieku atbalstu un NVA darbības nodrošinājuma jautājumus.

16-12-2010
14.decembrī NVA pārstāvji piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kur tika apspriesti pirmspensijas vecuma bezdarbnieku atbalsta jautājumi. 2010.gada 1.decembra dati liecina, ka pēc NVA nodarbinātības pasākumiem darbā iekārtojās 1340 pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, visvairāk pēc dalības konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 648. 2010.gada 10 mēnešos NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīti 11645 pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, visvairāk piedalās darba praktizēšanā pašvaldībās (5074), konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos (3448), neformālajā izglītībā (2196) un profesionālajā apmācībā (400).

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieku skaits pēdējos divos gados strauji palielinājies, ja 2007. gadā NVA uzskaitē bija tikai 5809 pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, tad 2009. gadā - 17396. Patlaban no NVA reģistrēto pirmspensijas vecuma bezdarbnieku kopskaita (17023) 71% ir vecumā no 57 līdz 59 gadiem un 29% ir vecāki par 60 gadiem, 55,3% ir sievietes. Šajā vecuma grupā visvairāk ir bezdarbnieku ar profesionālo izglītību (37%), vispārējo vidējo (28%) un pamatizglītību (20%). Vairāk nekā 50% pirmspensijas vecuma bezdarbnieku darba pieredze ir tikai vienā profesijā.

Savukārt Saeimas Sociālās drošības apakškomisijas sēdes uzmanības centrā bija NVA filiāļu darbības nodrošinājums un finansējums. Kā zināms, NVA darbinieku noslodze ir lielākā Eiropas nodarbinātības dienestu vidū. Ja Latvijā vidēji uz vienu NVA darbinieku ir 203 bezdarbnieki, tad, piemēram, Igaunījā – 188, Lietuvā – 148, Austrijā - 55, Vācijā un Austrijā – 35, bet Zviedrijā tikai 26 bezdarbnieki. NVA filiāļu darbinieku slodžu analīze liecina, ka visnoslogotākās ir Rīgas reģionālā filiāle, kur uz vienu darbinieku vidēji ir 333 bezdarbnieki, Jelgavas filiāle, kur uz vienu darbinieku ir 314 bezdarbnieki, Jūrmalas un Liepājas filiāles ar 300 bezdarbniekiem uz vienu filiāles darbinieku.