„Emocionālā stresa terapija (kodēšana)” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/60_ESF

28-12-2016
255. „Emocionālā stresa terapija (kodēšana)” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/60_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.12.2016.

 

līdz 2017.gada 20.janvārim, plkst.10:00

 

“Emocionālā stresa terapija (kodēšana)” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (3.pielikums).
no līguma noslēgšanas dienas līdz 2021. gada 30. decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums


 

NVA sniegtās atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.01.2017.) 

 

Kontaktpersona:

Ineta Upeniece, e-pasts:

Aplūkot e-pastu
 

 “Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/57_ESF)

19-12-2016
254.“Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/57_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.11.2016.

līdz 2016.gada 21.decembrim, plkst.10:00

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 22.decembrim, plkst. 10:00 

Veselības pārbaužu (arodārsta un ārstu-speciālistu konsultācijas) nodrošināšana mērķa grupas bezdarbniekiem
no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai, bet ne ilgāk par 2019.gada 30.jūniju

Nolikums (Precizēts ar IK 06.12.2016. lēmumu) 

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.12.2016.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (13.12.2016.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (16.12.2016.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (19.12.2016.)

 

Kontaktpersona:

Aija Trizna, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/55_ESF)

30-11-2016
253.„Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/55_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.11.2016.
2016.gada 16.decembris, plkst.14:00 Periodiskās apmācības autovadītājiem (kods 95)
1. ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim;

2. ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

 


 

Kontaktpersona:

Iveta Raubena, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 „Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/53_ESF)

22-11-2016
252.„Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/53_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.11.2016.
2016.gada 22.decembris, plkst.10:00 Ergoterapeitu (medicīnas speciālistu) pakalpojumu nodrošināšana pasūtītāja īstenotajā ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 (turpmāk - JG projekts) pasākuma ietvaros.
no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums


 


 

Kontaktpersonas:

Elīnu Bērziņa, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 „Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/50)

31-10-2016
250. „Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/50
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.10.2016.
2016.gada 16. novembrim, plkst.10:00 Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 31.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 


 


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.11.2016.)

 

Kontaktpersona

Sintija Fengāne,
e-pasts:
Aplūkot e-pastuNarkologa atzinuma saņemšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/51-ESF)

31-10-2016
251.Narkologa atzinuma saņemšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/51-ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.10.2016.
līdz 2016.gada 21.novembrim plkst. 10:00 Narkologa atzinuma saņemšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros no līguma noslēgšanas dienas līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. decembrim;

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

 

 


 


 

Kontaktpersonas:

Tatjana Mētriņa, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

Ineta Upeniece, e-pasts:

Aplūkot e-pastu"Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām." Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/40_ESF

30-09-2016

249. „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/40_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.09.2016.
2016.gada 17.oktobris, plkst.14:00
Periodiskās apmācības autovadītājiem (kods 95)
1. ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim;
 
2. ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 30. jūnijam.

 Nolikums (precizēts 10.10.2016)

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums


 

  

Ar 2016. gada 19. oktobra iepirkuma komisijas lēmumu, iepirkums visās 28 daļās ir izbeigts bez rezultāta. 

 

Kontaktpersona

Iveta Raubena,

e-pasts:

Aplūkot e-pastu


„NVA darbinieku apmācības (kapacitātes stiprināšanai)” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/37_ESF

24-08-2016

248. „NVA darbinieku apmācības (kapacitātes stiprināšanai)” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/37_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
24.08.2016.
2016.gada 23.septembris plkst.10:00
(Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016.gada 30.septembrim)
NVA darbinieku apmācības (kapacitātes stiprināšanai)
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada 31.augustam;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.augustam;
Iepirkuma priekšmeta 3.daļā no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim.

Nolikums (precizēts ar IK 22.09.lēmumu)

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums (precizēts ar IK 22.09.lēmumu)

6.pielikums

 

 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.09.2016.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.09.2016.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.09.2016.) 

 

Kontaktpersonas

Eva Lapsiņa,

e-pasts:

Aplūkot e-pastu