„Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/15_ESF

21-06-2017
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/15_ESF

Piedāvājumu iesniegšana – 2016.gada 12.jūlijs, plkst.16:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai Vidzemes reģiona filiālēs (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas un Valmieras) reģistrētajiem bezdarbniekiem.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim


 

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

„Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/10_ESF

03-05-2017
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/10_ESF

Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 24. maijs, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai

Paredzamais līguma izpildes termiņš – No līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 31.decembrim


 

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

"Drukas iekārtu, skeneru, faksu un kopētāju apkope un remonts". Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/4

28-02-2017
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Drukas iekārtu, skeneru, faksu un kopētāju apkope un remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/4

Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 31.martam, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Drukas iekārtu, skeneru, kopētāju un faksu remonts un apkope.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – 24 mēneši


 


 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.03.2017.)        

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (21.03.2017.)       

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.03.2017.)      

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.03.2017.)     

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.03.2017.)     

 

Kontaktpersona:
Agnese Rone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

“Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/44_ESF

09-12-2016
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā “Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/44_ESF
Piedāvājumu iesniegšana – līdz 2017. gada 30.martam plkst. 10:00 (precizēts ar IK lēmumu 27.02.2017.)

Iepirkuma līguma priekšmets – „Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros"

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2017.gada 1.augusta līdz 2020. gada 30. jūnijam (precizēts ar IK lēmumu 20.02.2017.).
 

 


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.03.2017.)     

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (27.01.2017.)    

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (16.01.2017.)     

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.01.2017.)     

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.01.2017.)    

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (16.12.2016.)   

 

Kontaktpersonas: Diāna Meiere-Auziņa, E-pasts:

Aplūkot e-pastu 

„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/41_ESF)

14-11-2016
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/41_ESF

Piedāvājumu iesniegšana – līdz 2016.gada 27.decembrim, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai, bet ne ilgāk par 2018.gada 31. augustu

 

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.12.2016.)   

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (21.12.2016.)   

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (07.12.2016.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.12.2016.) 

 

Kontaktpersonas: Agnese Jēkabsone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

„Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/47)

28-10-2016
Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana" 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/47

Piedāvājumu iesniegšana – 2016.gada 28. novembrim, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – NVA filiāļu telpu apsaimniekošana Jēkabpilī, Bauskā un Daugavpilī.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2017. gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (1., 2.daļā) un no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.decembrim

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.11.2016.)

 2016.gada 2.novembra atbildes precizējums (04.11.2016.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (02.11.2016.)

 

      

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts:
Aplūkot e-pastu

„Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/49)

26-10-2016
Nodarbinātības valsts aģentūra

uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā

„Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai”

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/49

Piedāvājumu iesniegšana – 2016.gada 19.decembris, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros  (nolikuma 1.pielikums).
Paredzamais līguma izpildes termiņš –  32 mēnešus no līguma noslēgšanas  brīža

 

 

Saistošie dokumenti:

 

      


 

Kontaktpersona – Dzintra Busenberga,
e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 


“Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/48)

26-10-2016
Nodarbinātības valsts aģentūra

uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā

“Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai”
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/48

Piedāvājumu iesniegšana – 2016.gada 28.novembris, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Ekspertu pakalpojumi bezdarbnieku iesniegto biznesa plānu izvērtēšanai un NVA atbalstīto biznesa plānu īstenošanas uzraudzībai aktīvā nodarbinātības pasākumā ,,Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” (nolikuma 1.pielikums).
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 45 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža


 

 

Saistošie dokumenti:

 

      


 

Kontaktpersona – Dzintra Busenberga,
e-pasts:

Aplūkot e-pastu