„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/14_ESF

30-06-2017

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/14_ESF

Piedāvājumu iesniegšana
– 2017.gada 3.augusts, plkst.16:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem, saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.augustam

 

 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (28.07.2017.) 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (24.07.2017.)

 

Kontaktpersona:

Agnese Jēkabsone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu


„Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/16_ESF

30-06-2017

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/16_ESF


Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 6.septembris, plkst.16:00

 

Iepirkuma līguma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”” saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam (Iepirkuma priekšmeta 1.daļā) un ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim (iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

 

Piedāvājumu iesniegšana 2017.gada 6.septembris, plkst.16.00


 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (03.08.2017.)    

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (28.07.2017.)        

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (21.07.2017.)       

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (10.07.2017.)      

 

Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 13. oktobra lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta.


Kontaktpersona:
Agnese Jēkabsone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

„Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/15_ESF

21-06-2017
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/15_ESF

Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 12.jūlijs, plkst.16:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai Vidzemes reģiona filiālēs (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas un Valmieras) reģistrētajiem bezdarbniekiem.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim


 

 

Līgums

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

„Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/10_ESF

03-05-2017
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/10_ESF

Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 24. maijs, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai

Paredzamais līguma izpildes termiņš – No līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 31.decembrim

 
 

 

 

Līgums

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

"Drukas iekārtu, skeneru, faksu un kopētāju apkope un remonts". Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/4

28-02-2017
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Drukas iekārtu, skeneru, faksu un kopētāju apkope un remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/4

Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 31.martam, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Drukas iekārtu, skeneru, kopētāju un faksu remonts un apkope.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – 24 mēneši


 


Līgums  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.03.2017.)        

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (21.03.2017.)       

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.03.2017.)      

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.03.2017.)     

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.03.2017.)     

 

Kontaktpersona:
Agnese Rone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

“Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/44_ESF

09-12-2016
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā “Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/44_ESF
Piedāvājumu iesniegšana – līdz 2017. gada 30.martam plkst. 10:00 (precizēts ar IK lēmumu 27.02.2017.)

Iepirkuma līguma priekšmets – „Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros"

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2017.gada 1.augusta līdz 2020. gada 30. jūnijam (precizēts ar IK lēmumu 20.02.2017.).
 

 


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.03.2017.)     

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (27.01.2017.)    

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (16.01.2017.)     

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.01.2017.)     

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.01.2017.)    

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (16.12.2016.)   

 

Kontaktpersonas: Diāna Meiere-Auziņa, E-pasts:

Aplūkot e-pastu 

„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/41_ESF)

14-11-2016
Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/41_ESF

Piedāvājumu iesniegšana – līdz 2016.gada 27.decembrim, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai, bet ne ilgāk par 2018.gada 31. augustu

 

 

 

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.12.2016.)   

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (21.12.2016.)   

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (07.12.2016.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.12.2016.) 

 

Kontaktpersonas: Agnese Jēkabsone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

„Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/47)

28-10-2016
Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana" 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/47

Piedāvājumu iesniegšana – 2016.gada 28. novembrim, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – NVA filiāļu telpu apsaimniekošana Jēkabpilī, Bauskā un Daugavpilī.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2017. gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (1., 2.daļā) un no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.decembrim

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.11.2016.)

 2016.gada 2.novembra atbildes precizējums (04.11.2016.)

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (02.11.2016.)

 

      

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts:
Aplūkot e-pastu