Iespējas strādāt ārzemēs

31-03-2017    
Vakances ārzemēs

Ar aktuālajām vakancēm ārzemēs varat iepazīties EURES mājas lapā vai pie EURES konsultantiem savā reģionā.
Kopš 1993.gada Eiropas Savienībā (ieskaitot Lihtenšteinu, Norvēģiju, Islandi un Šveici) ir izveidots Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls – EURES.

EURES misija ir nodrošināt brīva darbaspēka kustību ES valstīs.
                
Par darbu ārzemēs
                                  

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 4.nodaļas 15.panta otro daļu, visām personām, kuras atrodas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, ir pienākums paziņot PMLP savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

 

  • Gadījumā, ja, dodoties uz ārvalstīm, persona jau iepriekš zina, ka uzturēsies tur ilgāk par sešiem mēnešiem, jauno adresi var paziņot jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā vai arī vēršoties Iedzīvotāju reģistra departamentā.

 

Atgriežoties Latvijā, personai jāpaziņo par dzīvesvietu Latvijas Republikā tajā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta. Plašāka informācija šeit

 

Svarīgi atcerēties, ka, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvesvietas nedeklarēšanu personai var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, personai var uzlikt naudas sodu. 

 

Plašāku informāciju un PMLP teritoriālo nodaļu adreses uzzināsiet PMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv, vai arī zvanot pa bezmaksas tālruni 8300.